China Office

2016, January 9

China Office:

Room 203, Qiangye Building, Incubation Center

Xiamen Torch (Xiang’an) Industrial Zone, Xiamen 361101, Fujian, P.R. China

Tel: +86 592 3757778

Fax : +86 592 3757797